Rezultaty?


Badania bakteriologiczne
wody przed i po zabiegu z zanurzonymi

w niej stopami pokazały, że przepuszczanie prądu działa bakteriobójczo.

Osad na dnie wanienki to głównie flora bakteryjna stóp.

 

Natomiast analiza chemiczna wody po zabiegu wykazała obecność fosforanów,

azotanów, szczawianów i jonów amonowych,

co może świadczyć o wydzielaniu się ich z organizmu w  trakcie kąpieli.

 


Po kilku zabiegach patologiczny obraz komórek krwi ulega pozytywnemu przeobrażeniu.

 

Znikają złogi zanieczyszczeń, powraca prawidłowy, regularny kształt krwinek

- komórki odzyskują pełną zdolność do detoksykacji i regeneracji.  

Wydrukowane z: http://newlifestudio.pl/rezultaty/