Dobór Ekstraktów


Dokonaj autoanalizy swoich przeżyć, emocji i zachowań, a następnie wybierz maksymalnie siedem ekstraktów.                                               


Aby ułatwić sobie dokonanie wyboru,

zadaj sobie następujące pytania:
                    Jakie stany występują u ciebie najsilniej i najczęściej?            Z którymi emocjami lub cechami charakteru jest ci najtrudniej?                       Jak opisałyby twoje zachowania osoby, które ciebie dobrze znają?

GRUPA I.

Brak pewności –

dzięki ekstraktom odzyskasz większą kontrole myśli      

Brak wiary we własny osąd, intuicję. Potrzeba uzyskania potwierdzenia u innych. Ekstrakt - Cerato

Niezdecydowanie, trudność w dokonaniu wyboru i częste zmiany decyzji.

Ekstrakt - Czerwiec jednoroczny

Rozczarowanie, zniechęcenie na skutek trudności lub niepowodzeń.

Ekstrakt - Goryczka gorzkawa

Odkładanie spraw i obowiązków na później, brak weny twórczej i poczucie psychicznego zmęczenia.

Ekstrakt - Grab pospolity

Brak nadziei na przyszłość, rezygnacja, pesymizm.

Ekstrakt - Kolcolist zachodni

Poczucie niespełnienia i trudności z odnalezieniem drogi życiowej, wypalenie zawodowe.

Ekstrakt - Stokłosa gałęzistaGRUPA II
Osamotnienie – dzięki ekstraktom będziesz bardziej otwarty na świat       

Niecierpliwość, irytacja, pośpiech, poczucie braku czasu.

Ekstrakt - Niecierpek

Izolacja od ludzi, nieumiejętność czerpania satysfakcji z kontaktów z innymi, lub też duma, wyniosłość.  

Ekstrakt - Okrężnica  bagienna

Koncentracja na sobie, unikanie bycia samemu, nadmierna gadatliwość.

Ekstrakt - Wrzos pospolity


GRUPA III
Zniechęcenie i rozpacz –

dzięki ekstraktom powróci radość i nadzieja      

Ogromne poczucie obowiązku i walka do upadłego, nieumiejętność odpoczywania, pracoholizm.

Ekstrakt - Dąb szypułkowaty

Wstyd, poczucie nieczystości, obrzydzenia lub wstręt do spraw związanych z cielesnością, seksualnością. 

Ekstrakt - Jabłoń płonka

Całkowite załamanie i brak nadziei, czarna rozpacz.

Ekstrakt - Kasztan jadalny

Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie.

Ekstrakt - Modrzew

Poczucie winy i tendencja do ciągłego przepraszania za błędy swoje i innych. Ekstrakt - Sosna

Szok i jego następstwa (skutki traumatycznych doświadczeń).

Ekstrakt - Śniedek

Poczucie przytłoczenia obowiązkami.

Ekstrakt - Wiąz

Tendencja do użalania się nad sobą, poczucie krzywdy, zgorzknienie.

Ekstrakt - Wierzba

    

GRUPA IV
Strach, leki, obawy - dzięki ekstraktom - spokojny umysł      

Strach o znanym podłożu (przed konkretną osobą lub sytuacją - rzeczywistą lub wyobrażoną), nieśmiałość.

Ekstrakt - Kroplik

Lęk nieznanego pochodzenia, nieuzasadniona obawa i niepokój.

Ekstrakt -Osika

Przerażenie, panika i związana z tym bezsilność.

Ekstrakt - Posłonek

Obawa i nadmierna troska o innych, skłonność do nadopiekuńczości.

Ekstrakt - Kasztanowiec Biały

Strach przed utratą kontroli nad umysłem, impulsywność, napady histerii.

Ekstrakt - Śliwa Wiśniowa

Panika, przerażenie, histeria, zniecierpliwienie, nadmierne pobudzenie, utrata świadomości.

Ekstrakt - Rescue

    

GRUPA V
Nadwrażliwość na otoczenia – dzięki ekstraktom odzyskasz stabilizacje i ugruntowanie      

Potrzeba ochrony w chwili ważnych zmian w życiu, trudności w aklimatyzacji. Ekstrakt - Orzech Włoski

Uczucie złości, zazdrości lub podejrzliwość.

Ekstrakt - Ostrokrzew

Ukrywanie problemów pod maską uśmiechu.

Ekstrakt - Rzepik Pospolity

Uległość, poczucie bycia słabym, brak asertywności.

Ekstrakt - Tysiącznik


GRUPA VI
Nadmierne zaangażowanie w sprawy innych – dzięki ekstraktom – będziesz żyć w harmonii z innymi      

Brak tolerancji i zrozumienia, krytykanctwo.

Ekstrakt - Buk Czerwony

Nadmierna ochrona i kontrola, zaborczość. Poczucie bycia niedocenionym lub nie kochanym.

Ekstrakt - Cykoria

Nadmierny entuzjazm, podniecenie.

Ekstrakt - Werbena

Silna wola, z tendencją do dominacji, upór.

Ekstrakt - Winorośl

Sztywność zasad i skłonność do perfekcjonizmu.

Ekstrakt - Woda źródlana


 
GRUPA VII
Utrata zainteresowania dzięki ekstraktom znowu będziesz

żył pełnią życia

Brak ambicji, apatia, bierność.

Ekstrakt - Dzika Róża

Niewytłumaczalne uczucie smutku, chandra.

Ekstrakt - Gorczyca

Natłok myśli, brak koncentracji na skutek zamartwiania się.

Ekstrakt - Kasztanowiec Biały 

Powielanie starych błędów i schematów, kłopoty w nauce, trudności z pamięcią. Ekstrakt - Pąk Kasztanowca

Poczucie wyczerpania fizycznego i psychicznego, trudności z koncentracją na skutek przemęczenia.

Ekstrakt - Oliwka

Marzycielstwo, uciekanie w świat fantazji, sen.

Ekstrakt - Powojnik Pospolity

Życie przeszłością, tęsknota za sytuacją lub osobą, rozpamiętywanie utraconych możliwości lub błędnych decyzji.

Ekstrakt - WiciokrzewWydrukowane z: http://newlifestudio.pl/dobor/