Podczas terapii Mora


Procesy regulacyjne zachodzą wskutek oddziaływania ultrasłabych informacji 

których źródłem jest wyłącznie organizm pacjenta.

Dzięki temu uwolnione zostają swoiste dla organizmu mechanizmy regulacyjne

i procesy samoleczenia.

 

Zabiegi eliminujące obciążenie

 

 

Polegają na osłabieniu a następnie usunięciu zakodowanych w organizmie

częstotliwości substancji patologicznej ich własnym lustrzanym odbiciem.

Informacja organizmu pacjenta jest wprowadzona i wyprowadzana do i

z aparatu Mora za pośrednictwem elektrod i przewodów w taki sam sposób

jak impulsy nerwowe są doprowadzane do aparatów EKG lub EEG.

 

Zastosowanie specjalnych elektrod umożliwia ich użycie do określonych obszarów

ciała lub okolic bólowych.

 

Podczas sesji terapeutycznej przeprowadzamy

 

  • Terapie podstawowe – harmonizujące cały organizm
  • Terapie celowane – ukierunkowane na zlokalizowane obszary chorobowe
  • Terapie detoksykacyjne, neutralizujące, regulacyjne

 

Do zabiegów wykorzystuje się różne elektrody

( rolkowe, elastyczne, punktowe)

programy i nastawy aparatu.

Przebieg i postęp terapii jest monitorowany i kontrolowany poprzez 

pomiar punktów elektroakupunkturowych,  kontrolne badania.

Wydrukowane z: http://newlifestudio.pl/podczas-terapii/